Kontakt: 499 850 111, 499 813 758 | nor@nor.cz   

Kolejové stavby

kolejové stavby

Jeřábové a speciální dráhy

jeřábové a speciální dráhy

Měření kolejí a výhybek

měření kolejí a výhybek

Prodej kolejového materiálu

prodej kolejového materiálu

Profil společnosti NOR a.s.

Společnost NOR a.s. byla založena v roce 1991 se zaměřením na rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku. Mezi ně patří zejména komplexní rekonstrukce zhlaví kolejiště, rekonstrukce nástupišť a přejezdové úpravy. Dalším profilem společnosti je rekonstrukce nebo výstavba pozemních komunikací a odstavných ploch včetně kanalizace. V minulých letech byly prováděny též opravné práce v oblasti pozemního stavitelství - průmyslové stavby. Společnost má též specialisty na opravné práce a drobnou údržbu dopravních staveb.

Poslání společnosti spatřujeme v kvalitním poskytování nabízených služeb v oblasti dopravního a zejména železničního stavitelství. Podnikatelská filosofie akciové společnosti NOR vychází z předpokladu, že jen propracované detaily mohou vytvořit optimální výsledek.

Provozovna TrutnovProvozovna Náchod

koleje

Naši významní partneři

Stavby provádíme po celém území ČR.

 • České dráhy a.s.
 • Siemens, Kolejová vozidla s.r.o. v Praze
 • Město Trutnov
 • Viamont DSP a.s. v Ústí nad Labem
 • Skanska DS a.s.
 • Ferona a.s., Hradec Králové
 • ČEZ a.s.
 • AŽD Praha s.r.o.
 • EKO Logistics, s.r.o.
 • TransPlus (Česko) s.r.o.
 • B.T.C s.r.o.
 • Sokolovská uhelná a.s.
 • Hroch Milan
 • Klement a.s.