Kontakt: 499 850 111, 499 813 758 | nor@nor.cz   

Jeřábové dráhy a speciální dráhy

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Společnost NOR a.s. provádí již 10 let opravy i výstavbu nových jeřábových drah, pro zajištění provozu jednotlivých speciálních technologií. Zvláště se jedná o zauhlování, přesné dělení materiálu např. ve dřevozpracujícím průmyslu.

Zároveň provádíme servis na jeřábových drahách pro věžové jeřáby, které jsou na stálých lokalitách. Jedná se o technologie, kde vzájemná poloha kolejnicových pasů má vliv na ostatní navazující zařízení např. laserového krácení materiálu apod.