Kontakt: 499 850 111, 499 813 758 | nor@nor.cz   

Měření a vyhodnocení GPK kolejí a výhybek

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Pravidelné provádění měření kolejí a výhybek je povinností majitele kolejiště vyplývající ze zákona o drahách č. 264/1994 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Tyto výkony provádíme od doby platnosti výše uvedeného zákona tedy téměř 20 let.

Měříme stav geometrické polohy kolejí a výhybek po celém území ČR. Vyhodnocení měření včetně poukázání na závady kolejiště zasíláme buď formou písemné zprávy, nebo na CD.